logo » Thông tin

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán


Việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với nhiều hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt như: thanh toán khi nhận hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM, thẻ cào điện thoại, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, chuyển khoản...


 Thanh toán khi nhận hàng 

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, cohoimua sẽ xác nhận với bạn qua điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

 

Thanh toán bằng cách chuyển khoản
Trong quá trình đặt hàng, chọn Chuyển khoản ngân hàng trong phần Phương thức thanh toán.

 

Bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản của cohoimua.com tại Vietcombank hoặc Dongabank. Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Youbigc sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn chi tiết về việc chuyển khoản. Khi thực hiện chuyển khoản, bạn cần ghi rõ Số đơn hàng đã đặt trong tờ khai thông tin chuyển khoản để cohoimua có thể xác nhận thanh toán. Trong vòng 48 tiếng sau khi bạn gửi đơn hàng, nếu chưa nhận được thanh toán, cohoimua sẽ gọi cho bạn để xác nhận lại đơn hàng. Ngay sau khi nhận được thanh toán, cohoimua sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Đơn hàng sẽ không được thực hiện nếu bạn chưa thanh toán.

 

Thông tin tài khoản của cohoimua.com

 

Ngân hàng: Dongabank

  

Ngân hàng: Vietcombank